Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Zajęcia dodatkowe 2020/2021

 

         W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, a także doskonalić już posiadane oraz rozwijać swoje zainteresowania na następujących zajęciach dodatkowych:

 

 

  • Zajęcia biblioteczne
  • Język angielski - koło w kl 4
  • Język angielski - koło w kl 6
  • Matematyka - koło w kl 8
  • Zajęcia rozwijające w kl 2