Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

  1. Biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów i nauczycieli w ostatnim tygodniu nauki, od 22 czerwca 2020 r.
  2. Nauczyciel-bibliotekarz zapewnia bezpieczne korzystanie z biblioteki przez czytelników.
  3. Nauczyciel- bibliotekarz i czytelnik:
  • zachowują  dystans społeczny min. 1, 5 m,
  • stosują indywidualne środki ochrony osobistej,
  • zachowują ogólne zasady przebywania w budynku szkoły.
  1. W bibliotece może przebywać 1 uczeń.
  2. Zwrócone książki bibliotekarz umieszcza w wydzielonym regale na okres jednego tygodnia. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie książki włącza się do ponownego użytkowania.
  3. Po przyjęciu książek od czytelnika nauczyciel- bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat biurka, na którym leżały książki.