Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Informacje dla uczniów dotyczące konsultacji

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.
 • Jeśli chcesz skorzystać z konsultacji, umów się na określony dzień i godzinę z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.
 • Umawiając się z nauczycielem na konsultację, podaj problem,                              którego będzie ona dotyczyła.
 • Pamiętaj, że aby uczestniczyć w konsultacjach musisz mieć przy sobie pisemną zgodę rodzica na jej odbycie. Poproś o przesłanie odpowiedniego druku wychowawcę.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • W szatni jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia..
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem       i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Po odbyciu konsultacji bezzwłocznie opuszczasz szkołę.