Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Obowiązki ucznia przed zakończeniem roku szkolnego

OBOWIĄZKI UCZNIÓW PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO.

 1. W związku z zakończeniem roku szkolnego uczniowie w dniach 22-24 czerwca 2020 r. (ostatni tydzień nauki) mają obowiązek w terminie ustalonym z wychowawcą klasy:
 • zwrócić książki wypożyczone w bibliotece szkolnej,
 • zwrócić podręczniki użyczone uczniom przez szkołę,
 • opróżnić szafkę w szatni szkolnej
 1. Podręczniki użyczone uczniom przez szkołę:
 • odbiera od ucznia wychowawca klasy,
 • komplet podręczników ma być przez ucznia opakowany szczelnie w folię lub torbę foliową, podpisany imieniem i nazwiskiem.
 • pakiety są dezynfekowane przez pracownika obsługi.
 • Po opróżnieniu szafki w szatni jest ona dezynfekowana przez pracownika obsługi.  
 1. Wychowawca i uczeń:
 • zachowują  dystans społeczny min. 1, 5 m,
 • stosują indywidualne środki ochrony osobistej,
 • zachowują ogólne zasady przebywania w budynku szkoły.