Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com
Jesteś tutaj: Start / RODO 2020/2021

RODO 2020/2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej                                    im.ks.Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

2. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie jest Michał Skibiński, e-mail: kontakt@iszd.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie przepisu art. 6 ust 1 pkt a cyt. rozporządzenia;

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe zawarte treści wniosku będą przechowywane przez okres 5 lat(zostały zaliczone do kategorii archiwalna B5)

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  UODO, gdy uzna Pani/Pan,      iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia pisma lub wniosku,           o którym mowa w pkt 3

 

 

Monika Witaszek 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie