Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

3Lp. Wyszczególnienie Termin

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 01.09.2020
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2020
3. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w I semestrze 31.01.2021
4. Ferie zimowe 01.02 - 14.02.2021
5. Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06.04.2021
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25.06.2021