Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Prezydium SU w roku szk. 2020/21`

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w Szkole Podstawowej w Chodnowie

w roku 2019/2020

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCy:          Michał Górecki                         

 

                                   

ZASTĘPCA:                            Marcelina Jankowska                   

 

  

                                     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:  

Monika Gromek

Wioleta Mikowska