Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Trzymaj formę

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.

W 2010 roku ruszyła IV edycja programu, do którego Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej zaprosiła 10 gimnazjów i 4 szkoły podstawowe z terenu powiatu.

W naszej szkole realizowany jest projekt, który służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie.

W ramach zaplanowanych działań uczniowie wykonali plakaty ph. „Co składa się na zdrowy styl życia?", wypełnili karty Healthplanu, wykonywali ćwiczenia oddechowe i rozciągające, ćwiczyli aerobik, poznawali zasady zdrowego odżywiania się, wykonali prezentacje multimedialne opisujące składniki odżywcze, uczestniczyli w zajęciach z ratownikiem medycznym, dokonywali pomiarów ciśnienia krwi itp.

Podsumowanie projektu odbędzie się 1 czerwca podczas obchodów Dnia Rodziny.

Projekt w całości realizowała pani Anna Adamczyk (jako nauczyciel przyrody).

Podczas spotkania podsumowującego wszystkie działania, w obecności przedstawicieli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, społeczności szkolnej zostały omówione najwazniejsze przedsięwzięcia, wręczone nagrody, m.in.:

- wręczono nagrody za plastyczny konkurs "rodzinny" pt. "Tadek Niejadek",

- ogłoszono wyniki konkursu wiedzy dla klas IV-VI,

- nagrodzono najlepsze prace plastyczne wykonywane pod hasłem "Trzymaj formę",

- nauczyciele zaprezentowali bajkę pt. "Bajkowe zdrowie",

- odbył się bieg terenowy (uczestnikami byli uczniowie oraz ich rodzice), który polegał na pokonaniu wyznaczonej trasy i wykonaniu zadań, m.in. zaprezentowanie masażu serca (na fantomie).