Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Piętnastolecie nadania Szkole imienia

 

 

Dnia 16 grudnia 2010 roku obchodziliśmy jubileusz piętnastolecia pracy z patronem księdzem Jerzym Popiełuszką.

Uroczystość rozpoczęła się  odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie ku zaskoczeniu przybyłych gości zaśpiewali pełne cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego" a cappella. Następnie pani dyrektor Halina Cygan zaprezentowała krótką biografię kapłana i omówiła pracę szkoły z patronem na przestrzeni piętnastu lat. Następnie uczniowie z klasy V i VI przedstawili inscenizację o życiu i tragicznej śmierci kapłana Solidarności zatytułowaną "Przyjdzie taki dzień...". Sugestywnie ukazane sceny z życia ks. Jerzego i środowisk z nim związanych przeniosły publiczność w trudne lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku. Niejeden widz nie krył łez wzruszenia.

Po przedstawieniu  głos zabrali przybyli goście. Jako pierwszy pogratulował artystom proboszcz parafii w Białej Rawskiej - ks. Robert Kwatek  i przyznał: "Trudno mówić, kiedy dech zaparło. Macie trudnego, ale i wielkiego  patrona. Jego wielkość polega na wierności prawdzie. Jeśli będziecie wierni prawdzie i otworzycie serca, wasz patron spełni swoje zadanie." Przewodnodniczący rady gminy pan Adam Stępniewski wyznał: "Jestem wzruszony. Wasz szkoła jest mała, ale artystów ma wielkich." W imieniu dyrektorów szkół znajdujących się na terenie naszej gminy głos zabrała pani Agnieszka Staszewska, która do gratulacji dołączyła prezent - drukarkę.

Po części oficjalnej można było zapoznać się z historią pracy szkoły, oglądając " mówiącą ścianę - 15 lat pracy z patronem", kroniki szkolne, albumy wykonane przez uczniów i inne okolicznościowe dekoracje. Po uczcie dla ducha rodzice uczniów zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na wspaniały poczęstunek. Na pamiątkę jubileuszu wszyscy otrzymali Karty pamiątkowe, publikacje o szkole, folder i aktualny numer gazetki szkolnej "Peryskop".