Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Co moje dziecko powinno już umieć?

Trzylatek powinien umieć:


• samodzielnie korzystać z toalety (znać zakres czynności, łącznie ze spuszczeniem wody i umyciem rąk)
• samodzielnie jeść posiłki (posługiwać się łyżką i widelcem, korzystać z kubeczka)
• samodzielnie zakładać niektóre części garderoby
• samodzielnie sygnalizować swoje potrzeby
• reagować na polecenia dorosłych i starać się je wypełniać w miarę posiadanych umiejętności
• posługiwać się słownictwem odpowiednim do wieku
• posprzątać po sobie miejsce pracy i zabawy
• mieć odpowiednią sprawność w zakresie małej i dużej motoryki
• wskakiwać obunóż jednocześnie na stopień
• przeskakiwać z rozbiegu w dowolny sposób przez przeszkodę
• przebiegać 25 metrów bez upadku
• stać kilka minut (2 do 4) z zamkniętymi oczami
• schodzić po schodach, trzymając poręcz (może dostawiać nogę do nogi)
• przejść trzy metry bez asekuracji na palcach
• rysować okrągłe formy (kształt nie musi być idealny)
• przelewać całą wodę z kubka, nie rozlewając jej
• złożyć kartkę na pół
• nawlec koraliki na sznurek.

 

 

 Czterolatek:

 1. Rozwój fizyczny i motoryczny:
  • w czasie jedzenia korzysta z widelca i noża (do przysuwania potraw, smarowania pieczywa, nie krojenia)
  • ubiera się i rozbiera przy niewielkiej pomocy z zewnątrz
  • samodzielnie korzysta z toalety
  • myje się, czyści samodzielnie zęby
  • ma lepszą sprawność motoryczną, np. narysowany człowiek ma ręce, nogi i głowę
  • skacze na jednej nodze
  • wspina się na drabiny
  • świetnie radzi sobie z trójkołowym rowerkiem
  • nakłada nakrętki na słoiki, butelki
  • układa puzzle
  • bez pomocy schodzi ze schodów
  • przeskakuje obunóż przez przeszkodę
  • potrafi przejść po linii, stawiając stopę za stopą
  • przenosi wodę w kubku, nie rozlewając jej
  • odbija balonik, by nie spadł na podłogę (kilka razy)
  • prawidłowo trzyma ołówek i kredkę
  • buduje wieżę z ośmiu klocków
  • potrafi skupić się na jednej czynności
  • potrafi rozwinąć papierek z cukierka

 2. Rozwój społeczny i emocjonalny:
  • testuje granice i normy
  • fantazjuje (ale nadal często nie potrafi oddzielić rzeczywistości od imaginacji)
  • zdarza się, że jest zbyt pewny siebie
  • uwielbia prowadzić dyskusje
  • potrafi być opiekuńczy i współczujący
  • bawi się w grupie
  • zaczyna się interesować różnicami płci

 3. Rozwój intelektualny:
  • zna około 1500 słów
  • ma jeszcze problem z używaniem zaimków
  • rozróżnia, gdzie jest: przód, tył, na górze, pod spodem
  • potrafi policzyć do czterech i więcej 
  • może pisać pierwsze litery i np. swoje imię
  • zaczyna rozumieć następstwo czasów, wie, że kiedy wstanie, jest śniadanie, potem drugie śniadanie, obiad…
  • pyta, co oznaczają różne słowa
  • chętnie słucha długich historii
  • rozumie niektóre przeciwieństwa, np. mały – duży, suchy – mokry
  • zna większość kolorów
  • zadaje mnóstwo pytań
  • potrafi się bawić w jedną zabawę 10–15 minut
  • zna piosenki i wierszyki, czasem sam układa piosenki
  • rozróżnia czas
  • pamięta imiona i nazwy, np. przedmiotów, zwierząt
  • mówi w sposób zrozumiały
  • lubi się bawić w zabawy tematyczne, np. w sklep, wyścigi samochodowe, teatr.

 

 

Pięciolatek:

 1. Rozwój fizyczny i motoryczny:
  • wspina się na drabinki

  • bawiąc się w chowanego, wchodzi pod meble
  • huśta się na huśtawce (większość pięciolatków może nauczyć się samodzielnego rozhuśtania się)
  • zwinnie biega
  • skacze na dwóch nogach przed siebie
  • skacze na jednej nodze w miejscu
  • skacze przez około 15 sekund z zamkniętymi oczami, nieruchomo na obu nogach, raczej nie chwiejąc się
  • może utrzymywać równowagę za pomocą rąk
  • przechodzi, nie wypadając z trasy, po wąskiej dróżce o szerokości około 25 cm
  • robi trzy przysiady samodzielnie
  • kopie piłkę, chwyta piłkę i rzuca nią
  • dość szybko, bez trzymania się poręczy, wchodzi i schodzi ze schodów naprzemiennie
  • samodzielnie rozbiera się dość płynnie
  • zakłada kurtkę, czapkę, szalik, buty
  • samodzielnie je łyżką, widelcem, raczej nie posługuje się nożem
  • pije z kubka
  • sprząta ze stołu
  • potrafi umyć i wytrzeć ręce, buzię
  • dość sprawnie łączy klocki typu lego i buduje z nich proste obiekty
  • wylepia z plasteliny narysowane kontury, robi kulki, wałeczki
  • lepi z plasteliny proste kształty przestrzenne – figury (owoce, warzywa, ludziki)
  • nawleka korale na żyłkę
  • przykleja naklejki (jeszcze nierówno i często nie we wskazanym miejscu)
  • przecina nożyczkami papier, tnie po prostej
  • drze papier na małe kawałki i wykleja nim kontury
  • prawidłowo trzyma ołówek, podczas rysowania opiera przedramię o stół, a drugą ręką przytrzymuje kartkę • rysuje linie pionowe, poziome i ukośne
  • odwzorowuje koło, krzyżyk, kwadrat, trójkąt, trapez
  • koloruje obrazki
  • wypełnia kolorem kontury, ale wychodzi poza kontur
  • rysuje rysunek zgodny z podanym tematem
  • maluje kredkami, farbami, używając pędzla, patyka i innych przyborów

 2. Rozwój społeczny i emocjonalny:
  • bawi się zgodnie z innymi
  • rzadziej obraża się, złości, płacze
  • rzadziej odchodzi od grupy
  • potrafić ocenić przyczyny reakcji emocjonalnych oraz przewidzieć zachowania związane z wyrażanymi emocjami
  • bawi się w grupie, jest przez inne dzieci zapraszany do wspólnej zabawy
  • zaczyna przejmować się uczuciami innych rówieśników – pocieszać, pomagać, okazywać współczucie
  • mniej skarży
  • bez interwencji dorosłego przeprasza inne dziecko
  • stosuje się do poleceń skierowanych przez nauczyciela do całej grupy
  • ma znacznie mniejszy lęk separacyjny i szybciej wycisza się po odejściu rodziców
  • zaczyna przewidywać reakcje dorosłych na skutki swojej działalności
  • zależy mu na pochwale
  • stara się skończyć rozpoczętą pracę
  • zaczyna próbować pokonywać trudności

 3. Rozwój intelektualny:
  • prawidłowo wymawia głoski
  • nazywa przedmioty, czynności, sytuacje, potrafi je opisać za pomocą przymiotników
  • wypowiada się zdaniami
  • potrafi przedstawić przebieg zdarzenia, opisać, co się stało, co mu dolega, dlaczego płacze, cieszy się, co zdarzyło się w przedszkolu
  • rozumie treść prostych i krótkich poleceń
  • rozumie podstawowe pojęcia dotyczące sytuacji w grupie, w domu, w przedszkolu
  • pyta o nieznane słowa, chce je zrozumieć
  • potrafi różnicować kształty liter drukowanych, cyfr, podstawowych figur geometrycznych
  • rozróżnia barwy i odcienie barwne
  • zna nazwy kolorów i poprawnie stosuje je w odniesieniu do barw podstawowych
  • potrafi budować proste budowle według wzoru
  • potrafi odwzorować kwadrat z narysowaną przekątną
  • spostrzega od 6 do około 8 różnic między podobnymi obrazkami
  • spostrzega podstawowe części człowieka
  • rozumie czytany tekst • w wyuczonym wierszu odtwarza rymy
  • zna i różnicuje pory roku
  • potrafi porównywać pod kątem różnic
  • potrafi porównywać pod kątem podobieństw
  • potrafi klasyfikować ze względu na dwa, trzy kryteria
  • definiuje rzeczy, biorąc pod uwagę ich funkcje
  • myśli często w sposób skojarzeniowy.