Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Kto to był ksiądz Jerzy Popiełuszko?

 

„Wysiłek, praca wymagają wewnętrznego ładu,  zdrowych zasad moralnych,

a nawet bodźców i motywów religijnych, aby dobrze służyły człowiekowi."

ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 24 kwietnia 1983 roku

Człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą
i miłością. Bo im więcej jest w  człowieku prawdy  i miłości, tym więcej  i sprawiedliwości".

ks. Jerzy Popiełuszko

dn. 24 czerwca 1984 roku

 


Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować  i musi być trudna.

Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.

ks. Jerzy Popiełuszko
dn. 29 stycznia 1984 roku

NASZ PATRON :

KIM BYŁ KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO?

 

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy koło Suchowoli na Białostocczyźnie. Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne. Od dzieciństwa był ministrantem. W szkole nauczyciele charakteryzowali Go jako ucznia przeciętnie zdolnego, ale ambitnego. Typ samotnika naturalnego. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli i studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie.  W latach 1966 -1968 odbywał służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach, przeznaczonej specjalnie dla seminarzystów. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1972 roku z rąk Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który był dla Księdza Popiełuszki wzorem i duchowym autorytetem. Na obrazku prymicyjnym zapisał znamienne słowa: "Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc". Pracował w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej. Był m.in. duszpasterzem akademickim przy kościele św. Anny w Warszawie i duszpasterzem pielęgniarek. Zorganizował  duszpasterstwo ludzi pracy. Zasłynął jako jeden z kapelanów Solidarności i współorganizator wraz z ks. Teofilem Boguckim comiesięcznych Mszy świętych za Ojczyznę, na których w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gromadziły się wielotysięczne tłumy wiernych z całej Polski. Był jednym z inicjatorów Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Organizował wykłady dla robotników, comiesięczne spotkania modlitewne dla lekarzy, znany był również z troski o ludzi ubogich, prześladowanych oraz rodziny internowanych. W swojej działalności potrafił wokół idei wolności i solidarności zjednoczyć różne środowiska stolicy, od hutników, pielęgniarki i studentów po artystów. 19 października 1984 r., wracając ze spotkania z wiernymi w Bydgoszczy, został w Górsku koło Torunia uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po kilku dniach poszukiwań, w ciągu których rzesze ludzi jednoczyły się na modlitewnym czuwaniu w intencji jego ocalenia, ciało Księdza Jerzego Popiełuszki zostało znalezione w wodach zalewu nieopodal Włocławka. Okoliczności śmierci pozostawiają do tej pory wiele wątpliwości. Do grobu Księdza Jerzego, znajdującego się obok kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, stale przybywają liczni wierni z Polski i całego świata. Jan Paweł II modlił się u grobu ks. Jerzego 14 czerwca 1987 r. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.