Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie

96-230 Biała Rawska

Chodnów 1

Tel.: (46) 815-97-26

szkolachodnow@gmail.com

Konkurs "Tajemnice wody"

Regulamin szkolnego konkursu  wiedzy "Tajemnice wody"

                                                     REGULAMIN     
             SZKOLNEGO  KONKURSU
  WIEDZY  O WODZIE

„Tajemnice wody”

 

 

 

 

„Wszystkie istoty ciągną do wody
i wokół niej organizują swoje życie.
Podobnie ludzkość.
Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko.”

Stephenie Meyer

 

 

 

 

 

Chodnów, dnia 15 maja 2020 roku

 

 

§ 1. Cele konkursu:

 Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami

 Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych

 Uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi

 Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska

 Wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość

 Rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych

 

 

§ 2. Organizator:
      Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie.

 

§ 2. Adresaci:

 1. Uczniowie klas V – VIII SP w Chodnowie.

 

§ 3. Przebieg konkursu:

 1. Konkurs ma charakter indywidualny.
 2. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  a/ I etap – eliminacje pisemne dla wszystkich uczniów klas V – VIII.
  b/ II etap – finał pisemny dla sześciu najlepszych uczestników I etapu.
 3. Test pisemny będzie się składał z dwudziestu zadań.
 4. Czas na rozwiązanie zadań to jedna godzina lekcyjna.
 5. Eliminacje pisemne będą przeprowadzone online po wcześniejszym podaniu do wiadomości zakresu treści określonych w  § 5 niniejszego regulaminu.
 6. Finał pisemny będzie miał również formę testu online.
 7. Dla wszystkich uczestników II etapu konkursu przewidziano dyplomy za udział,
  a dla laureatów I, II i III miejsca  – nagrody rzeczowe.

 

§ 4. Terminarz konkursu:
     
1. Podanie do wiadomości uczniów zakresu treści obowiązujących w konkursie:
          do 25.05.2020 r.

      2. I etap:  05.06.2020 r.

      3. II etap:  10.06.2020 r.

 4. Ogłoszenie wyników:  10.06.2020 r.

 5. Wręczenie nagród:  26.06.2020 r.

 

§ 5. Zakres treści:

 1. Stany skupienia wody
 2. Własności wody
 3. Obieg wody w przyrodzie
 4. Rodzaje opadów i osadów atmosferycznych
 5. Woda pitna na Ziemi
 6. Zbiorniki wodne, wody powierzchniowe
 7. Rzeka i jej dopływy
 8. Rzeki i jeziora w Polsce
 9. Woda jako środowisko życia roślin i zwierząt ( rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących w wodzie)
 10. Źródła zanieczyszczeń wody i sposoby oczyszczania wód
 11. Wykorzystanie wody w gospodarstwach domowych
 12. Sposoby oszczędzania wody
 13. Znaczenie wody dla życia na Ziemi
 14. Woda i człowiek (zapotrzebowanie dzienne na wodę, ile wody zawierają różne narządy człowieka)

 

§ 6. Literatura

 1. Podręczniki do biologii, geografii i przyrody ze szkoły podstawowej.
 2. Materiały na stronie: http://mlodyhydrolog.pl/bazawiedzy/baza/woda-to-zycie/

 

§ 7. Uwagi końcowe

 1. Informacji dodatkowych dotyczących konkursu udziela nauczyciel biologii.
 2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.